Koduleht | Homepage


EST
Tere! Oleme õpilasfirma WordFlow. Meie toodame õppemängu, millega saad laiendada oma sõnavara nii eesti kui ka vene keeles.
See mäng on kasuks õpetajatele, kes soovivad oma õpilaste õppeprotsessi mitmekesistada; peredele, kes tahavad mitte lihtsalt mängida, vaid ka samal ajal õppida koos; inimestele, kellele meeldivad lauamängud.
Tegime meie mängu mitte ainult hariduslikum, vaid ka maksimaalselt põnevam!

ENG
Hi! We are a student company WordFlow. We produce an educational game WordChain for learning both estonian and russian vocabulary.
This game will be useful for teachers who want to diversify the learning process of their students; for families, who want not only play together, but at the same time learn; for those, who are obsessed with boardgames.
We made our game not only educational, but also fun and exciting!

RU
Привет! Мы ученическая фирма WordFlow. Мы производим обучающую игру для расширения словарного запаса как в эстонском, так и в русском языках. Эта игра будет полезна для учителей, которые хотят разнообразить учебный процесс своих учеников; для семей, которые хотят не только играть вместе, а и учится тоже; для людей, которые любят настольные игры.
Мы сделали нашу игру не только познавательной, но и весёлой и увлекательной!

Create Your Own Website With Webador